Sisustusprojektide juhtimine

Detroitil on pikaajaline sisustusprojektide juhtimise kogemus. Pakume sisustusprojektide kompleksset juhtimisteenust alates tellijalt lähteülesande saamisest kuni objekti üleandmiseni.

Ülevaade sisustusprojektide juhtimise protsessist:

 1. Viime ennast kurssi mööbli paiknemisega ruumides, spetsifikatsioonidega mööbli koguste kohta ja paigalduseks mõeldud tehnoloogiliste joonistega.
 2. Tutvume objektiga:
  • Millisel korrusel asuvad ruumid;
  • Millised on ruumilised piirangud;
  • Millised on kaupade mahalaadimise tingimused;
  • Milline on planeeritav ehitus- ja remonditööde olukord mööbli paigaldamiseks ettenähtud ruumides tööde alustamisel;
 3. Tutvume kaupade pakendamisskeemidega.

Saadud informatsiooni põhjal planeerime tööde teostamiseks vajaliku aja- ja tööjõuressursi ning esitame hinnapakkumise. Peale kokkuleppe saavutamist alustab meie projektijuht tööde organiseerimisega:

 • Koostab tarnegraafiku, mis järjekorras kaupu objektile transportida, arvestades kaupade valmimisgraafikut ning parimat võimalikku laadimise ja paigalduse järjekorda;
 • Koostab spetsifikatsiooni mööblidetailide jaotamiseks erinevatesse ruumidesse;
 • Koostab töögraafiku, mis sobib kõikidele osapooltele, on paindlik ning arvestab ka teiste objektiga seotud isikutega;
 • Suhtleb kõigi projektiga seotud kontaktisikutega ning osaleb koosolekutel ja nõupidamistel

Projektijuht korraldab töö vastavalt eelnevatele kokkulepetele, kaasnevale tehnoloogilisele dokumentatsioonile ning tähtaegadele. Kõikidele ootamatutele probleemidele leiame lahenduse koostöös asjaosalistega.